Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

English  
 
 
 
   
 
 

Τεχνολογία – Τεχνικά στοιχεία

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Σε κάθε συνεδριακή χρήση, ο τεχνολογικός εξοπλισμός που παρέχεται αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιτυχία μιας εκδήλωσης.

Η «Θόλος» αποτελεί μοναδική υποδομή Εικονικής Πραγματικότητας σε μεγάλη κλίμακα. Η υπεροχή της έγκειται στη διπλή δυνατότητα που έχει να δημιουργεί την αίσθηση της «εμβύθισης» στον εικονικό χώρο (immersion), δηλαδή την αίσθηση ότι είμαστε πραγματικά εκεί, αλλά και της διαδραστικότητας με τον εικονικό χώρο και τα αντικείμενα που τον αποτελούν. Η «Θόλος» παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη στερεοσκοπική προβολή στο σύνολο της επιφάνειας της οθόνης, με τη χρήση δώδεκα προβολικών μηχανημάτων και ειδικών στερεοσκοπικών γυαλιών. Με αυτό τον τρόπο επιτείνεται η αίσθηση της εμβύθισης και παρέχονται επιπλέον δυνατότητες διάδρασης. Διαθέτει συστήματα ήχου dolby 7.1. κινηματογραφικής ποιότητας, καθώς και όλα τα σχετικά συστήματα ελέγχου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του «ΘΕΑΤΡΟΝ» ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα, ενώ ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός είναι μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη σκηνή προσφέρουν:
    • Παραδοσιακό θεατρικό φωτισμό
    • Τα πλέον εξελιγμένα σκηνικά μέσω τρισδιάστατων γραφικών
    • Υψηλής απόδοσης συστήματα ήχου και ειδικά εφέ
    • Υπερσύγχρονο συνεδριακό εξοπλισμό με δυνατότητα υποστήριξης ζωντανών συνδέσεων εικόνας
       και ήχου

Τεχνικό δελτίο «ΘΕΑΤΡΟΝ»