Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

English  
 
 
 
   
 
 

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνέδρια μπορείτε να επικοινωνείτε:

Κωνσταντίνος Γούλιας
kgoulias@pireos254.gr

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος
Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@pireos254.gr