Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

English  
 
 
 
   
 
 

Αίθουσα Αντιγόνη

Η αίθουσα Αντιγόνη είναι η κυρίως αίθουσα του «ΘΕΑΤΡΟΝ», η οποία σε κλασική θεατρική διάταξη έχει χωρητικότητα 1.000 θέσεων. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία στη διαμόρφωση και τη διάταξη των θέσεων και της σκηνής, στοιχεία που την καθιστούν μοναδική στην Αθήνα με αυτές τις δυνατότητες.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

   
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά:
    • Διαστάσεις σκηνής: 30 μ. x 12 μ.
    • Διαστάσεις μπούκας : 23,84 μ. x 9,50 μ.
    • Επέκταση της σκηνής στο παρασκήνιο (μέγιστο βάθος 18 μ.)
    • Δυνατότητα φόρτωσης μεγάλων σκηνικών και αντικειμένων κατευθείαν στη σκηνή
    • Υποσκήνιο με δυνατότητα κατασκευής αναβατορίων και καταπακτών
    • Υπερσκήνιο με σαράντα μηχανοκίνητα σταγκόνια, δύο μηχανοκίνητα πλευρικά σταγκόνια
       και επιπλέον δέκα κινητήρες κάθετης ανύψωσης
    • Γέφυρες φωτισμού στο χώρο της πλατείας (οι δύο κινούμενες) καθώς και σταγκόνια και
       κινητήρες κάθετης ανύψωσης για την εξυπηρέτηση των ποικίλων διατάξεων της αίθουσας
    • Μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακός οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Γραφικά
       αποδιδόμενα σκηνικά. Υψηλής απόδοσης συστήματα ήχου και ειδικά εφέ
    • Μεταφραστικές καμπίνες και εξοπλισμός (πέντε σταθερές και δύο κινητές)
    • Υπερσύγχρονος συνεδριακός εξοπλισμός. Δυνατότητα υποστήριξης ζωντανών συνδέσεων
       εικόνας και ήχου
    • Πλατεία και σκηνή στο ίδιο επίπεδο
    • Χώρος oρχήστρας μεταβλητού ύψους (pit), με δυνατότητα μετατροπής σε χώρο καθισμάτων
       ή χώρο προέκτασης της σκηνής ή βάθρο
    • Πλήρως εξοπλισμένα καμαρίνια