Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

English  
 
 
 
   
 
 

Εκθέσεις

Στον «Ελληνικό Κόσμο» παρουσιάζονται μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις που αντλούν τη θεματολογία τους από τον ελληνικό πολιτισμό. Η πρωτοπορία των εκθέσεων του ΙΜΕ έγκειται στο συνδυασμό παραδοσιακών μέσων, όπως οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα αντικείμενα, με διαδραστικά εκθέματα και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Ο καινοτόμος μουσειολογικός σχεδιασμός και η διαδραστικότητα, που επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη, δημιουργούν ένα ξεχωριστό εκθεσιακό περιβάλλον όπου το «άγγιγμα των εκθεμάτων» είναι σχεδόν επιβεβλημένο.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

   
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα για τις εκθέσεις στον «Ελληνικό Κόσμο»